Deklaracje chęci uczestnictwa w zajęciach w roku szkolnym 2014/15 można składać w sekretariacie Ogniska Pracy Pozaszkolnej

do 30 czerwca 2014.