12 czerwca podczas 9 BESKIDZKIEGO FESTIWAL DOBREJ ENERGII w Parku Słowackiego

przeprowadziliśmy warsztaty dla prezdszkolaków i starszych dzieci ze szkół podstawowych i średnich.