Harmonogram zapisów na zajęcia w Ognisku Pracy Pozaszkolnej

 

1) Od 6 maja 2019 r. do 22 maja 2019 r. do godziny 1600
składanie deklaracji o kontynuacji zajęć w następnym roku - sekretariat OPP (dotyczy dzieci i młodzieży już uczęszczających na zajęcia).

2) Od 27 maja 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.
Składanie wniosków zgłoszenia dzieci i młodzieży na zajęcia, udzielanie bieżących informacji dotyczących zapisów kandydatów - sekretariat OPP w godzinach 900 - 1600.

3) 19 czerwca 2019 r. o godzinie 1000
udostępnienie na tablicy ogłoszeń OPP listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4) 27 czerwca 2019 r. o godzinie 1000
udostępnienie na tablicy ogłoszeń OPP listy przyjętych i nieprzyjętych

5) Od 19 sierpnia do 29 sierpnia 2019 r.
postępowanie uzupełniające na zajęcia w Ognisku.


Regulaminem rekrutacji na zajęcia w Ognisku Pracy Pozaszkolnej znajduje się na stronie internetowej placówki: www.oppbielsko.pl