Nauczyciele prowadzący: mgr Katarzyna Sobolewska-Kuziemka i mgr Katarzyna Bator - Sromek
 

Wiek uczestników: dzieci z klas I