Koło komputerowe i medialne

KOŁO KOMPUTEROWE (7-10 lat)
KOŁO MEDIALNE (10-15 lat)
Nauczyciel prowadzący: mgr Bożena Pawlik 
 
       Dla dzieci młodszych, chcących rozwijać swoje zainteresowania informatyczne, działa Koło komputerowe, a dla starszych Koło medialne.
Zajęcia są ciekawą formą spędzania wolnego czasu, mają na celu popularyzację zagadnień informatycznych wśród dzieci i młodzieży oraz zaprezentowanie szerokich możliwości wykorzystania komputera w życiu codziennym: do nauki, pracy, komunikacji, zabawy i rozrywki. Różne formy prowadzenia zajęć dają uczestnikom możliwość doskonalenia swoich umiejętności w zakresie redagowania tekstów, projektowania plakatów, wizytówek, zaproszeń, tworzenia własnej grafiki, fotomontaży, filmów, animacji oraz prezentacji multimedialnych. Uczestnicy kół są autorami wielu ciekawych prac plastycznych, o czym świadczą coroczne sukcesy w konkursach grafiki komputerowej. Oprócz zagadnień związanych z obsługą sprzętu oraz programów komputerowych dzieci poznają zasady bezpiecznej dla zdrowia pracy z komputerem oraz uczą się zasad odpowiedzialnego, zgodnego z netykietą korzystania z Internetu.