Przejdź do treści Przejdź do menu

Zespół Ludowy Spod Goiczka

Zespół Spod Goiczka są to grupy tworzące inscenizacje taneczno-muzyczne na bazie folkloru. Podczas zajęć dzieci uczą się podstawowych kroków tanecznych oraz pieśni różnych regionów, promując głównie folklor Górali Żywieckich oraz Górali Śląskich. Zabawy z folklorem to główna cześć ćwiczeń muzyczno-ruchowych aby pobudzić dzieci do zainteresowania się tematem etnicznym w swoim regionie. Zajęcia odbywają się w przedszkolu nr (nie wiem jaki numer przedszkola działajacego na terenie 1) oraz w szkole podstawowej nr 32 w grupach: gr I dla klas 2-4, grupa II dla klas 1. Przy zespołach działa również zespół instrumentalny, który w swoim repertuarze posiada kilka pieśni ludowych i wzbogaca prezentacje grup tanecznych podczas występów. Zapraszamy!