Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

UWAGA KONKURS

09-12-2022 18:42

Zapraszamy wszystkie dzieci z naszego Ogniska do udziału w konkursie

na naszym fanpage FB zatytułowanym:

„Czym jest dla mnie taniec?”
Zadanie konkursowe polega na wyrażeniu tego czym jest dla Ciebie taniec poprzez wybrane środki przekazu artystycznego-(mogą być to : praca plastyczna w dowolnej technice, wiersz, nagrany filmik z tańcem, mile widziane inne pomysły autorskie)
REGULAMIN KONKURSU „Czym jest dla mnie taniec”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Czym jest dla mnie taniec?”
2. Organizatorem Konkursu jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul Dywizji Kościuszkowskiej 2,
43-300 Bielsko- Biała, tel. 33 818 64 70
3.Konkurs trwa od 6.12.2022r do 31.01.2023r.
4. Zadanie konkursowe polega na wyrażeniu tego czym jest dla mnie taniec poprzez wybrane środki przekazu artystycznego-(mogą być to : praca plastyczna w dowolnej technice, wiersz, nagrany filmik z tańcem, mile widziane inne pomysły autorskie)
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każde dziecko, które uczęszcza na zajęcia do Ogniska Pracy Pozaszkolnej
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie się z regulaminem konkursu
b) zamieszczenie swojej pracy w komentarzu pod postem konkursowym na facebooku Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Bielsku Białej z podpisem (szkoła, klasa, imię i pierwsza litera nazwiska)
NAGRODY
W ramach konkursu zostaną przyznane:
1. Nagroda – I miejsce
2. Nagroda – II miejsce,
3. Nagroda – III miejsce
4. Wyróżnienie.
Laureatów w konkursie wybierzemy podliczając największą ilość polubień w komentarzu.
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie pracy/filmu itp. w komentarzu pod postem konkursowym na facebooku Ogniska Pracy Pozaszkolnej
2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.