Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Sylwetka absolwenta

Dążeniem placówki wychowania pozaszkolnego jest przygotowanie wychowanków do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Wychowanek, w stopniu adekwatnym do jego wieku, posiada następujące cechy:

•kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,

•zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,

• szanuje siebie i innych,

• jest odpowiedzialny,

•zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje placówki i swojego środowiska, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,

•zna i rozumie zasady współżycia społecznego,

• jest tolerancyjny,

•korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,

• jest ambitny,

• jest kreatywny,

• rozwija swoje zdolności i zainteresowania,

•aktywnie i pożytecznie spędza czas wolny.