Dla rodziców

Rada Rodziców Ogniska Pracy Pozaszkolnej

33 1050 1445 1000 0097 0954 1438

w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka,

 nazwę koła oraz miesiąc za który jest wpłata

Konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, odbywać się będą w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 15:30-16:00.