SUKCES w XIX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Darujmy światu pokój

23-11-2020 11:00

Jowita i Kuba z koła plastycznego KOLORY zostali nagrodzeni równorzędną pierwszą w konkusie DARUJMY ŚWIATU POKÓJ .


Do udziału w dziewiętnastej edycji konkursu zostało nadesłanych 389 prac z ChinPolskiRosjiUkrainy USA, które oceniła komisja w składzie: Bożena Formas-Mądry - artysta plastyk, Paweł Warchoł - artysta plastyk, Barbara Żydek - plastyk, Magdalena Prochowska - plastyk.

Komisja przyznała 57 równorzędnych nagród i 63 równorzędne wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych oraz wyróżniła kwalifikacją do udziału w pokonkursowej prezentacji prace 23 autorów.

21 września 2020 roku, z okazji Międzynarodowego Dniu Pokoju, zostały ogłoszone wyniki XIX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Darujmy światu pokój" organizowanego przez Oświęcimskie Centrum Kultury pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim.

O konkursie:

Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój", adresowany do uczestników w wieku 7-19 lat, zachęca do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen. Prace konkursowe powinny prezentować twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy. Twórczość ta powinna być afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka niezależnie od koloru jego skóry, rasy czy wyznawanej religii.

W 2020 roku konkurs odbywał się online, a nagrodzone i wyróżnione prace prezentowane będą na stronie Oświęcimskiego Centrum Kultury.