WAŻNA INFORMACJA

22-10-2020 9:46
W związku z najnowszym rozporządzeniem MEN dotyczącym organizacji pracy w placówkach oświatowych informujemy, że w Ognisku Pracy Pozaszkolnej zajęcia dla dzieci z klas I-III odbywają się normalnie wg dotychczasowego planu.
Dzieci i młodzież z klas starszych mogą uczestniczyć w zajęciach w innej formie zgodnie z ustaleniami z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.
Ze względu na dużą absencję wśród nauczycieli będziemy Państwa na bieżąco informować o ewentualnie odwoływanych zajęciach.